top of page
Special16.jpg

עבודות מיוחדות

זהו תחום המהווה בעיה ללקוח במציאת בעל המקצוע המתאים לטיפול בבעיה וגם בעל התמחות מבחינה מקצועית בטיפול המיוחד. לפעמים מתוך הבעיה נוצר הצורך בפיתרון מורכב שדורש עבודה מיוחדת, כמו אמצעים ופתרונות של הגעה למקור הבעיה מחד- והטיפול בבעיה באמצעות חומרים מיוחדים, כלים מיוחדים ומורכבים מאידך. לדוגמא...

3

טיפול במיכלים שהפתח אליהם מאוד צר וישנה סכנה שהמדללים שנמצאים בחומרים שנשתמש בהם יפגעו ביכולת הנשימה של אנשי הביצוע, ויש צורך בשימוש במערכות נשימה אקטיביות.

2

תעלת מרזב חיצונית מבטון שנוזלת ומעליה גג רעפים תלול ללא מעקה, כאן יש צורך בפתרון של הגעה ליעד. אם יש אפשרות ניתן להגיע בגלישה (סנפלינג), או במנוף סל גבוהה במיוחד (שהעבודה איתו דורשת מיומנות).

1

לובי צר של בניין ציבורי פעיל שבתקרה בגובה של כ-15 מ' ישנה בעיה שדורשת טיפול, כאן יש להשתמש בפיגום גבוה מאוד וצר משום שיש לאפשר לציבור להמשיך ולקבל שרות במבנה, ותנאיו הפיזיים של המבנה.

bottom of page