top of page

איטום, שיקום וחיזוק חזיתות

חזיתות של מבנים עשויים להיבנות מחומרים שונים ובעלי עיצובים שונים ומשונים, ציפויי אבן למיניהם  שהטיפול בהם תלוי בסוג האבן, אלומיניום, זכוכית, כיסויי מתכת למיניהם, טייח פשוט בציפוי כלשהו, בניינים ישנים שמצופים שפריץ, בטון טבעי ועוד.

Slider02.jpg

כמו שכבר נגענו בנושא השיקום בפרק שיקומי בטון, בהרבה מקרים חזיתות המבנה נפגעות ודורשות שיקומי בטון ברמות שונות לפני ציפוי והגנה על הבניין כולו.

כמו כן ישנם מקרים בהם ציפוי האבן של המבנה החל לאבד את ההידבקות לקירות המבנה מסיבות שונות, מה שעשוי להיות מסוכן לכן יש לקבע את האבנים מחדש למבנה, וכמובן איטום מחדש של המשיקים (פוגות) בכיסוי אלומיניום או מתכת בכדי לטפל בקירות הנבנה יש לפרק הכיסוי כך שיהיה ניתן להרכיבו מחדש מבלי שיפגע.

כיסוי אלומיניום וזכוכית בדרך כלל דורשים איטום מחדש של המפגשים בין הזכוכית לאלומיניום בחומרים יעודים על מנת שיחזיק מעמד אטום לאורך שנים.

ציפויים של בטון, טייח, שפריץ וכו', לאחר שיקום האזורים הפגועים בטון ובקירות בדרך כלל נדרשת עבודה מונעת על הבניין כולו, על מנת לעצור את הבלאי של המבנה ולהגן עליו מגורמי שחיקה, פגעי לחות ומים, מלחים וכימיקלים שבאוויר וכדומה. את הציפויים הנ"ל מיישמים כמובן על פי דרישות ותנאי הסביבה וסוג הציפוי שקיים בבנין.

את העבודות על החזיתות ניתן לבצע בגלישה (סנפלינג), פיגומי עומדים, או תלויים.

bottom of page