top of page

חברת טורונטו טכנו-בניה בע"מ פועלת בתחום הבניה

תחומי ההתמקדות של החברה הם:

חברת טורונטו טכנו-בניה מתבססת על ניסיונם עתיר השנים של ציוותי העבודה ומנהליה בתחומים הנ"ל, ועל הכרה וידע יסודי של מגוון החומרים לסוגיהם, הקיימים בשוק והתאמתם המושלמת לביצוע הייעודי בשטח,

כמו כן החברה מבצעת פרויקטים ועבודות על פי דרישה תחת סיווג קבלן רשום ואוטם מורשה של מכון התקנים.


טורונטו טכנו-בניה חורטת על דיגלה את מהות השירות, האמינות והאיכות, מתוך הבנת הצורך הקיים, לשם שימור קהל לקוחות מרוצים וחוזרים.

Shikum03
Shikum02
Special07
Slider05
Special11
Slider04
Slider03
Maatzarot01
Water08
Slider06
Hazitot04
Slider02
Hazitot03
Slider01
Hazitot05
StripImages04
StripImages01
StripImages02
StripImages03
bottom of page